Lahjakorttitilauksen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 9.2.2015

Studiokuva Elidon lahjakorttien tilaajarekisteri

1. Rekisterin pitäjän nimi ja osoite
Studiokuva Elido / Elido Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava, puh. 010 666 9910, studiokuva(at)elido.fi, y-tunnus 2252548-1

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Margit Lindholm, margit.lindholm(at)elido.fi, puh. 0400 896 226

3. Rekisterin nimi
Studiokuva Elidon lahjakorttien tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Studiokuva Elidon lahjakorttien tilaajarekisteriin tallentuvat tiedot, jotka lahjakortin verkkokaupasta tilaavat itse ilmoittavat. Rekisterin pitäjä käyttää rekisterin tietoja asiakassuhteen ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan tekemät tilaukset, asiakkaan etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite laskutusta varten sekä mahdollinen postiosoite ja tieto lahjan saajasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Studiokuva Elidon asiakasrekisteriin tallennetaan vain tietoja, jotka asiakas on itse antanut rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin. Asiakasrekisterin yhteystietojen päivityksiä voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Studiokuva Elidon asiakasrekisteri on tarkoitettu vain Studiokuva Elidon / Elido Oy:n käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin tietojen suojaaminen
Asiakasrekisterin tiedot on suojattu siten, että niihin pääsy on rajattu vain Elido Oy:n henkilökunnalle. Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Elido Oy:n suojatulla palvelimella.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakasrekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteriin on tallennettu hänestä. Pyyntö tietojen tarkastuksesta tulee lähettää rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti. Pyytäjän henkilöllisyys tulee voida varmentaa.